หลักสูตรอบรม 50 ชั่วโมงก่อนเริ่มงานจริง

 

การดูแลเด็กเบื้องต้น

การดูแลเด็กเบื้องต้น ตั้งแต่แรกเกิด - 3 เดือน เช่น ■ วิธีรการอุ้มแบบต่าง อุ้มแรอ และ อุ้มให้นม ■ การเปลี่ยนผ้าอ้อม ■ การอาบน้ำเด็กแรกเกิด ■ วิธีการดูแลดวงตา หู และจมูก ■ วิธีเลือกและสวมใส่เสื้อผ้าให้เด็กแต่ละโอกาส

 

โภชนาการเด็ก

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารและยา ■ การให้นมในช่วงวัยต่างๆ ทั้งนมแม่และนมผสม ■ รายละเอียดยารักษาโรค ต่างๆ เช่น ท้องอืด เป็นไข้ ผื่นผ้าอ้อม แมลงสัตว์กัดต่อย บวมโน ■ โภชนาการอาหารมื้อหลัก ■ อาหารเสริมและวิตามินต่างๆ

จิตวิทยาเด็กเบื้องต้น

จิตวิทยาเด็กเบื้องต้น

“จิตวิทยาเด็กคือศาสตร์ที่เราจะเรียนรู้ทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นเด็กหนึ่งคน นั่นคือ หนึ่ง ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สอง สมองคิดได้อย่างสมบูรณ์ สาม สติปัญญา พัฒนาการเรื่องการรู้ การคิด แก้ปัญหา ควบคุมอารมณ์ ควบคุมพฤติกรรม สี่ เรื่องบุคลิกและสังคม ดูว่าเขาเป็นคนลักษณะอย่างไร มีคุณลักษณะแบบไหน มีความถนัดอะไร มีความสามารถในการอยู่ในสังคมในระดับดีมากน้อยเพียงใด”